skola_web1.jpg skola_web2.jpg skola_web3.jpg skola_web4.jpg

Co nového na naší škole
Nabídka DVPP
Pro učitele základních škol jsme připravili
nabídku DVPP z oblasti finanční gramotnosti

Adaptační kurz prvních ročníků
Na začátku školního roku se noví studenti naší školy seznamovali se svými budoucími spolužáky na adaptačním kurzu. Ukázali, že se umí skvěle bavit i v „čerstvě“ vytvořeném kolektivu. Společně strávený čas patřičně napomohl k lepšímu seznámení a adaptaci na nové školní prostředí. Po celou dobu kurzu panovala výborná atmosféra, kterou nedokázalo překazit ani nepříznivé počasí. To nás donutilo využít bowlingu a her v tělocvičně. Všem prvákům za jejich aktivitu a přístup děkujeme a připojujeme také pochvalu od Mgr. Vlasty Recové, oblastní metodičky primární prevence, jenž byla se svým týmem přítomna po celou dobu kurzu.

Beseda s firmou Scio
Dne 3.9.2014 proběhla na naší škole beseda se zástupcem firmy Scio. Besedy se zúčastnili žáci 4.B, kteří se dozvěděli o druzích přijímacích testů, které společnost Scio připravuje ve spolupráci s některými vysokými školami. Seznámili se s filozofií testů a pravidly hodnocení, dozvěděli se, kde se dají testy absolvovat a za jakých podmínek a kde mohou žáci vyhledat další informace. V závěru si přítomní žáci mohli vyzkoušet ukázkové příklady.

Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií
V rámci projektu, Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií", který zpracovala Moravská vysoká škola Olomouc, se vybraní žáci 3. ročníku (3. A) naší školy dne 9.–11. června 2014 zúčastnili 6. semináře k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru. Více informací k obsahu naleznete v kapitole Projekty (Projekty, ve kterých jsem partnery).

Přednáška z ekologie
V pondělí 16. června 2014 se uskutečnila pro žáky druhých ročníků přednáška s názvem Yellowstonský národní park, kterou pořádala v rámci projektu „Věda do škol“ Univerzita Palackého Olomouc. Žáci se dozvěděli zajímavosti o různých druzích živočichů, kteří zde žijí, o rozsáhlých vodních útvarech, které se zde nachází, a informace o tom, že území parku leží uprostřed největšího supervulkánu kontinentu, známého jako Yellowstonská kaldera. Žáci se seznámili s geologickou minulostí parku a z hlediska ekologie si pak vyslechli informace o tom, že pokud by došlo ke stejně silné erupci této sopky jako před 640 000 lety (erupce se opakují každých 500-600 tisíc let), její důsledky by pro lidstvo byly globální a dlouhodobé (úmrtí statisíců lidí, masivní spad popela, globální ochlazení klimatu, kyselé deště, nebezpečí pro zemědělství, úhyn zvířat, hladomor).
Cílem přednášky bylo ukázat žákům, jak velký vliv může mít sopečná činnost na životní prostředí a dění ve světě.

ZAV Ostrava
Ve dnech 9.–10. června 2014 jsme se zúčastnili pohárové soutěže v psaní na klávesnici všemi deseti, která se uskutečnila v Ostravě. Tato republiková soutěž je určena pro žáky 1. ročníků a talentované mladší. Naše družstvo ve složení Josef Baroš, Šimon Ziegler, Lucie Růžičková a Barbora Volná se umístilo z 19 družstev na pěkném 8. místě. V jednotlivcích dosáhl nejlepšího výsledku Josef Baroš, a to 19. místo v soutěžní disciplíně desetiminutový opis s penalizací 100 za chybu. Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme k dosaženému výkonu.

Jazykový seminář v zahraničí
V týdnu od 2.6. - 7.6.2014 se 18 vybraných žáků školy účastnilo jazykového semináře v Internationales Haus Sonnenberg u německého St. Andreasbergu. Téma semináře bylo ekologicky zaměřené – "A Fair Future of Energy". Žáci pracovali na úkolech spolu se žáky gymnázia z Brém. Během semináře se dozvěděli o vlivu průmyslu na globální změnu klimatu, zamysleli se nad inovacemi, které by vedly ke snížení produkce škodlivých průmyslových emisí, uvědomili si vztah mezi produkcí a spotřebou energie ve vyspělých státech a rozvojových státech, připravili si simulovaná jednání zástupců vyspělých zemí a rozvojových zemí o energetické spolupráci a natočili závěrečné video, kde měli uplatnit informace, které se na semináři dozvěděli. Během semináře se učili pracovat v mezinárodních týmech. Seminář byl veden v anglickém jazyce a žáci si uvědomovali potřebu znalosti jak anglického, tak německého jazyka, který mohli používat během osobního volna.

Sportovně turistický kurz
Ve dnech 26.–30. května 2014 jsme se zúčastnili sportovně turistického kurzu zaměřeného na vodní turistiku. Doprava autobusem do kempu Na Pískárně trvala pět hodin. Po ubytování v chatkách u břehu Vltavy a obědě nás autobus dopravil do Vyššího Brodu. Zde jsme byli seznámeni s instruktory osvědčené společnosti Inge-Outdoor a poučeni o bezpečnosti na vodě a technice ve sjíždění řeky. Po dobu kurzu jsme projeli několika jezy, avšak krumlovské jezy byly nejzajímavější. Ve středu odpoledne jsme navštívili zámek Český Krumlov a prohlédli si zámeckou zahradu a medvědy. Po celou dobu kurzu byly také zařazeny různé aktivity, ať už na vodě nebo na souši, u kterých jsme se všichni pobavili. Ve čtvrtek jsme zakončili vodáckou etapu jezem na Zlaté Koruně. Stravu si každý obstarával individuálně, buď jsme si vařili, nebo jsme využili bufetu, či restaurace v kempu nebo po cestě. Všichni, kdo jsme se kurzu zúčastnili, jsme byli rádi, že jsme jeli. Počasí bylo celkem fajn, až na čtvrtek, kdy celý den vydatně pršelo. I přes nižší teploty a občasný déšť jsme si vodák užili!
Podrobnosti o turistickém kurzu jsme pro vás připravili na stránce předmětu tělesná výchova.

Zhodnocení praxe 3. ročníků
Naši žáci měli velmi kladné ohlasy ze stran zaměstnavatelů, kde vykonávali odbornou praxi. Především chválili jejich velmi dobré odborné znalosti z oblasti účetnictví, písemné a elektronické komunikace a ekonomiky. Obzvláště chválili žákyně Terezu Krčovou, Janu Grulichovou, Lucii Nevrlovou a Lucii Vaňkovou, které pracovaly na Magistrátu města Prostějova a dále také žáka Jakuba Chmelaře ve firme FEICO, která se zabývá poskytováním přepravních a logistických služeb.

DĚJEPISNÁ EXKURZE
Dne 5. května 2014 se konala exkurze chlapců třetích ročníků do města Olomouce, která byla zaměřena na barokní sloh. Chlapci si prohlédli hradby, nově zrekonstruované zahrady na hradbách, Katovskou bránu, bývalý jezuitský konvikt, chrám sv. Michala a kostel kapucínského řádu.

Účast na projektu Zdravé město Prostějov
Žákyně 3. ročníků naší školy navštívily v pondělí 5. 5. 2014 zajímavou přednášku Mgr. Lenky Kudrnové o nebezpečí anorexie a mentální bulimie – „Když duše (z)ničí tělo…“. Prostřednictvím anonymních dotazů se mohli všichni přítomní aktivně účastnit diskuze, poté ještě zhlédli dokument natočený ve spolupráci s dívkami a ženami, které peklem poruch příjmu potravy prošly. V dokumentu vystupovali i jejich rodinní příslušníci, takže všem nám bylo jasné, že tyto poruchy převrátí život nejen pacientkám, ale i jejich rodinám a blízkým. Paní přednášející uvedla i několik sdružení, které se zabývají pomocí takto nemocným, a v prezentaci nezapomněla zmínit kontakty na ně. Kdokoli ohrožený mentální anorexií nebo bulimií může u těchto sdružení najít pomoc. Obrátit se na ně mohou ale i ostatní, kteří mají podezření, že někdo z jejich okolí těmito poruchami trpí. Přednáška se konala v rámci projektu Zdravé město Prostějov.

Návštěva vojenské základny
Dne 5. 5. 2014 navštívili žáci 2. A a 2. B vojenskou základnu 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v Prostějově. Do tohoto prostoru jsme měli možnost nahlédnout při příležitosti 10. výročí zapojení do akce. S panem praporčíkem Vajdečkou jsme absolvovali naučnou přednášku z historie i současnosti tohoto útvaru, která se týkala převážně zahraničních misí, cílů, aktivit, vybavení a výcviku. Více informací se můžete dozvědět na www.601skss.cz

Seminář o výzkumu komunikace politických stran – CEEidentity.eu
Dne 28. dubna navštívili naši školu dva zástupci Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. V devadesátiminutovém semináři žáci druhých ročníků vyplňovali dotazníky a snažili se vytvořit si vlastní názor na fungování politických stran. Přednáška se dotkla i dalších zajímavých témat, jako jsou: národ, národní identita, rasismus, intolerance, sociální vyloučení, menšiny, imigrace, EU a další.

4. a 5. seminář k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru
V rámci projektu ,,Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií", který zpracovala Moravská vysoká škola Olomouc, se 13 žáků 3. ročníku (3. A) naší školy dne 24. dubna 2014 zúčastnilo 4. a 5. semináře k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru. Více informací k obsahu naleznete v kapitole Projekty (Projekty, ve kterých jsem partnery).

Krajské kolo Poháru Josefa Masopusta
Naše fotbalové družstvo dosáhlo historického úspěchu. Obsadilo 4. místo v krajském kole poháru Josefa Masopusta, které se konalo 16. dubna 2014 v Hranicích. Vítězem se stala Střední škola logistiky a chemie Olomouc. Reprezentovali nás: Tomáš Novák, Adam Prášil, Jan Nejedlý, Lukáš Motl, Michal Pavel, David Trajer, Aleš Cveček, Jaroslav Šustr, Antonín Bartošek, Vojtěch Navrátil, Jan Kyselý, Tomáš Lexman, Jan Apalovič a Marco Strážnický. Všem zúčastněným blahopřejeme.

Přednáška z ekologie
Ve středu 14. dubna 2014 se uskutečnila pro žáky obou prvních ročníků přednáška s názvem „Ekologické problémy starověkých civilizací“, kterou pořádala v rámci projektu „Věda do škol“ Univerzita Palackého Olomouc. Cílem přednášky bylo ukázat žákům propojenost ekologie, dějepisu a ekonomiky, tedy poukázat na to, jaké ekologické problémy a přírodní katastrofy nastaly v dějinách a jaký dopad měly na vývoj společnosti. Žáci se seznámili s konkrétními příklady působení životního prostředí na formování nestarších civilizací (starověkého Středomoří, Předního východu, Indie, Dálného východu a předkolumbovské Ameriky). Uvědomili si, jaký dopad mělo např. zasolování půdy, eroze, kácení lesů a další faktory na vliv klimatu, co vyvolávalo válečné konflikty, proč nastala tzv. „environmentální“ migrace a jak velmi úzce souvisí ekologické problémy s ekonomickým úpadkem některých civilizací.

Beseda k Evropské dobrovolné službě
Na dny 14. a 15. 4. připravilo prostějovské ICM pro naše maturanty besedu k EVS. Mgr. Kateřina Opatrná a dvě dobrovolnice, Lucie z Francie a Laura z Německa, seznámily naše žáky s možnostmi studia a dobrovolnické práce v zahraničí. Besedu si žáci sami vyžádali, protože je zaujal studijní pobyt Jael z Chile na naší škole a mají zájem se také podívat do světa. Paní Opatrné děkujeme a případným dobrovolníkům z řad našich studentů přejeme, aby jejich zkušenost s pobytem v zahraničí byla příjemná.

Procházka biokoridorem Hloučela aneb dobrodružství podél Hloučely
V pátek 11. 4. 2014 si žáci 1. a 3. ročníku vyšlápli do biokoridoru Hloučela. Tato lokalita je ekologicky velmi významná a má řadu funkcí. Mezi nejpodstatnější patří především funkce bariéry a filtru v části, kde koryto řeky prochází okrajem městské zástavby. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli těšit z krás přirozených organizmů, které zde lze nalézt. Fotografie z výšlapu jsou k vidění ve fotogalerii!

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy
Dne 10. dubna 2014 proběhlo v Šumperku krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu v první kategorii reprezentovala Adéla Bártová (1.A) a v druhé kategorii Tomáš Kohoutek (3.B). Ze 17-ti soutěžících v každé kategorii se Tomáš kohoutek umístil na 6. místě a Adéla Bártová se podělila s dalšími dvěmi soutěžícími se shodným počtem bodů o 9. - 11. místo.

3. seminář k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru
V rámci projektu ,,Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií", který zpracovala Moravská vysoká škola Olomouc, se vybraní žáci 3. ročníku (3. A) naší školy dne 3. dubna 2014 zúčastnili 3. semináře k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru. Více informací k obsahu naleznete v kapitole Projekty (Projekty, ve kterých jsem partnery).

Víčka pro Jůlinku
Milí žáci, vážení kolegové, můžeme pomoci celé rodině pana Ing. Patrika Bartoše v nelehkém boji s nemocí jejich dcery Julinky, a proto se svolením a za podpory vedení školy vyhlašuji na naší škole sbírku - podrobnosti zde.

Přednáška z práva
V úterý 1. dubna 2014 proběhla pro studenty 4. A a 4. B přednáška se známým prostějovským právníkem JUDr. Josefem Augustinem. Obsahem přednášky byla především problematika nového Občanského zákoníku a smluvní vztahy z tohoto zákona vycházející. Přednáška se studentům líbila a přednášející byl na jejím závěru odměněn potleskem.

Matematický klokan, okresní kolo
Velmi pěkně se umístili naši chlapci, Jan Apalovič na 1. místě, Jan Kyselý na 3. místě a Filip Černý na 7. místě. Všem blahopřejeme.

Dětské slyšení
V úterý 25. března pořádalo Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova Dětské slyšení, které si za svůj hlavní cíl klade zvýšení angažovanosti mládeže ve veřejném dění a získání vazby mladé generace pro magistrát města. Setkání se uskutečnilo v sále Kulturního klubu DUHA. Z naší školy se ho zúčastnili vybraní žáci.

Přednáška na úřadu práce
Ve dnech 24. a 25. března se naši žáci maturitních ročníků zúčastnili přednášky na Úřadu práce v Prostějově. Byli informováni o stavu zaměstnanosti v okrese Prostějov, o způsobu podávání žádosti o místo a o povinnostech spojených s registrací na ÚP.

Soutěž ve finanční gramotnosti
Žáci třetího ročníku se i letos zúčastnili „Soutěže Finanční gramotnost“, jehož 5. ročník se letos koná. Ve školním kole zvítězila Jana Jedličková z 3. B, 2. místo obsadila Eliška Fréharová z 3. A a třetí byl Adam Prášil z 3. A. Školní tým Obchodní akademie Prostějov, který tvořili tři nejlepší účastníci školního kola, obsadil v okresním kole soutěže 2. místo.

Matematický klokan 2014
V pátek 21.3.2014 na školách v celé České republice proběhla již tradiční matematická soutěž. U nás se jí zúčastnilo 18 žáků v kategorii Student a tři první místa obsadili:
Jan Apalovič ze 3.A, Jan Kyselý ze 3.B a Filip Černý ze 3.A
Chlapcům blahopřejeme a věříme, že se jim bude dařit i v příštím školním roce.

Exkurze
Žáci prvního ročníku se v rámci projektu školy „Jak podnikat“ zúčastnili 19. března odborné exkurze v prostějovské firmě Toray Textiles Central Europe, s.r.o. Jedná se o jednu z mnoha poboček japonské firmy Toray Industries, Inc., která je předním světovým výrobcem umělých vláken a textilu.

Soutěž v prezentačních dovednostech pro žáky základních škol
Naše škola vyhlásila soutěž v prezentačních dovednostech, která byla určena žákům základních škol. Žáci měli za úkol vytvořit prezentaci zaměřenou na 120. výročí založení OA Prostějov nebo 100. výročí založení budovy radnice města Prostějov.
Porota z množství odevzdaných prací vybrala pět a jejich autory i s vyučujícími pozvala k návštěvě školy dne 19. března. Teprve zde měli žáci svoje práce obhájit a pětičlenná porota vybrala tři první místa. Všechny příjemně překvapil mluvený projev všech účastníků, ten také hrál při výběru oceněných velkou roli.
První místo obsadil tým ze Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřské školy Otaslavice ve složení Tereza Dofková a Anna Burešová.
Druhé místo obsadil tým ze Základní školy Plumlov ve složení Nikola Smitalová a Pavla Bukvová.
O třetí místo se dělí tým ze Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, který tvořila trojice Monika Slepánková, Klára Janečková a Bedřich Vychodil a žák Základní školy Plumlov Michal Mynařík.
Porota, ve které byli kromě vyučujících informačních technologií také ředitelka školy Ing. Eva Lošťáková, ředitelka ÚP Prostějov Ing. Věra Crhanová a ředitelka OHK Prostějov Helena Chalánková, předala žákům pěkné ceny a diplomy. Hostem odpoledne byl JUDr. Josef Augustin, předseda Školské rady, který práce a vystupování žáků vysoce ocenil a žáky pozval na slavnostní křest knihy o prostějovské radnici.
Poděkování patří nejen hostům a pořadatelům, ale také nepedagogickým zaměstnancům školy za přípravu zázemí.

Mimořádná soutěž ke 120. výročí založení naší školy
Soutěž byla určena žákům třetích ročníků, kteří probírají v předmětu informační technologie vytváření videoklipu. Cílem bylo vytvořit propagační materiál ke 120. výročí založení OA Prostějov nebo připomínku 100. výročí založení budovy radnice města Prostějov. Všechny odevzdané videoklipy byly zajímavé a porota vybrala a ocenila tři nejlepší.
První místo obsadil tým ze 3.A:
Lucie Srostlíková, Romana Majchráková, Michaela Kalábová, Nela Slezáková
Druhé místo tým ze 3.B:
Nikola Malíková, Kateřina Trnečková, Marie Lužová, Lucie Vaňková
Třetí místo tým ze 3.A:
Jakub Chmelař, Regina Gajdošová, Jana Fidrmucová, Markéta Bednářová
Konkurence byla tak veliká, že vybrat 3 nejlepší bylo velmi obtížné!!!
Žákům byly ceny předány slavnostně dne 19. března za přítomnosti poroty, ředitelky školy Ing. Evy Lošťákové a hostů - ředitelky ÚP Prostějov Ing. Věry Crhanové, ředitelky OHK Prostějov Heleny Chalánkové a předsedy Školské rady JUDr. Josefa Augustina.
Oceněné videoklipy uvidíme při oslavách výročí založení školy a prezentačních akcích.

Krajské finále v grafických disciplínách
Dne 18. března 2014 se uskutečnilo v Mohelnici krajské finále v grafických disciplínách. Naši školu reprezentovali: Tereza Krčová, Daniel Hloch, Marie Domesová, Jaroslav Šustr, Tereza Plošticová, Dagmar Dvorská, Nikola Kreplová. Medailové umístění jsme měli v soutěži korektura textu. Daniel Hloch se umístil na 2. místě, Marie Domesová obsadila 5. místo a Jaroslav Šustr 7. místo. V soutěži desetiminutový opis z papírové předlohy s penalizací 50 obsadila Marie Domesová 7. místo, Daniel Hloch 9. místo a Tereza Krčová 10. místo, ve wordprocesinngu získala Tereza Plošticová 11. místo, Dagmar Dvorská 12. místo, Nikola Kreplová 13. místo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Beseda s poslance Jiřím Dolejšem
Dne 17.3.2014 proběhla na naší škole beseda s poslancem Jiřím Dolejšem, kterého k nám pozval předseda školské rady Obchodní akademie Prostějov JUDr. Josef Augustin. Besedy se zúčastnily třetí ročníky. Žáci se dozvěděli o hospodaření státu, o zadlužování státu, jeho důvody a rizika, dozvěděli se o daňové politice, o problému imunity politiků a dalších ekonomicky zajímavých tématech. Ve druhé části besedy pan poslanec odpovídal na dotazy žáků.

Projekt "Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií"
V rámci projektu "Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií", který pořádala Moravská vysoká škola Olomouc, byl 13. března 2014 zorganizován druhý seminář k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru. Více informací se dočtete v části Projekty (projekty, ve kterých jsme partnery).

Ekonomicko – manažerská olympiáda
Ve středu 12. března proběhlo na naší škole úvodní kolo Ekonomicko – manažerské olympiády, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěž je určena pro žáky třetích ročníků a skládá se z pěti oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, ekonomie, management a marketing, anglický jazyk. Nejúspěšnější žáci se zúčastní celorepublikového finále.

Zahraniční žákyně naší školy v rámci mezinárodního projektu Ve druhém pololetí školního roku zavítala do naší školy v rámci mezinárodního projektu žákyně Jael z Chile. Při svém půlročním pobytu se de facto stává žákyní třetího ročníku a bude se účastnit celkem 30-ti hodin výuky týdně. Vzhledem k tomu, že naše škola je odborná, neúčastní se odborných předmětů. V jejím upraveném rozvrhu je nejvíce zastoupena angličtina, dále chodí na hodiny matematiky, výpočetní techniky, češtiny, španělštiny, tělesné výchovy, psaní na klávesnici, dějepisu a ekologie.
Její přítomnost v hodinách je výzvou pro učitele, kteří musejí najít způsob, jak s dívkou komunikovat, jak se jí věnovat a hlavně - jak ji zapojit do výuky. Kromě angličtiny a španělštiny jsou totiž hodiny vedeny v českém jazyce, který Jael neovládá tak dobře, aby mohla dostatečně sledovat výklad v hodině. Pracuje proto se slovníkem nebo se obrací na své spolužáky, kteří jsou ochotni ji vždy poradit. Někteří naši učitelé jsou jazykově dostatečně vybaveni, aby hodinu vedli dvojjazyčně.
Její přítomnost je ale především motivací pro naše žáky, kteří si procvičují komunikaci v angličtině a španělštině. Seznamují se s kulturními zvyklostmi a odlišnostmi obyvatele mimoevropské země a učí se tyto odlišnosti respektovat. Žáci se ujali Jael zodpovědně, seznamují ji s prostředím školy a okolím, zapojili ji do svého kolektivu a do svých mimoškolních aktivit a pomáhají ji s českým jazykem, protože hlavní motivací Jael pro pobyt v České republice není jen seznámit se s odlišnou kulturou, ale také naučit se základům českého jazyka.
Fotografii najdete v naší Fotogalerii.

projekt "Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií"
V rámci projektu, Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií", který zpracovala Moravská vysoká škola Olomouc, se 13 žáků 3. ročníku (3. A) naší školy dne 5. března 2014 zúčastnilo prvního semináře k realizaci klíčové aktivity KA 03 – Tvorba podnikatelského záměru. Více informací k obsahu naleznete v kapitole Projekty (Projekty, ve kterých jsem partnery).

Projekt POSPOLU
Praxe umožní lepší start do života. My to víme, proto jsme se zapojili do projektu POSPOLU. Více se dočtete zde.

Beseda o živnostenském podnikání
Ve dnech 25. a 26. 2. 2014 naši školu navštívila vedoucí OŽÚ Ing. Bc. Antonie Orálková, která žáky 3. ročníků seznámila s historií živnostenského podnikání, poradila jim, co mají dělat, pokud by chtěli založit vlastní firmu a uvedla několik zajímavých příkladů z podnikatelské praxe. Žáci v rámci předmětu IEP vypracovávají podnikatelský záměr, ve kterém získané informace jistě využijí.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 7. 2. 2013 proběhlo v prostorech Gymnázia J. Wolkera v Prostějově okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Za naši školu se účastnily studentky 4. ročníku. Z 19 účastníků se Freharová Karolína ze 4.B umístila na 13. místě a Unzeitigová Tereza ze 4.A na 14. místě. Této soutěže se účastníme pravidelně každých rokem.

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
12. 2. 2014 proběhlo na škole GJW okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, která se skládala z písemné a ústní části.
V těžké konkurenci převážně žáků gymnázií okresu Prostějov naše žákyně Valerie Špicová (1.B) vybojovala 13. místo následována Tomášem Kohoutkem (3.B) na 14. místě z celkem 18-ti soutěžících. Oba naši žáci předvedli výborné výkony v ústní části, nestačili však svými znalostmi v didaktickém testu. Děkujeme jim za účast a věříme, že výsledky je budou motivovat k dalšímu studiu.

Vyhodnocení prvního pololetí
V prvním pololetí školního roku 2013/2014 byla nejúspěšnější třída 1. A. Za prospěch a svou práci získali žáci 1. A nejvíce bodů a tak se stali vítězi soutěže "O ZLATÉHO MERKURA". Odměněna byla sladká v podobě dortu.

Mezinárodní pohárová soutěž ZAV Přerov
Dne 29. ledna 2014 jsme se zúčastnili mezinárodní pohárové soutěže ZAV pro 3. ročníky středních škol a talentované mladší žáky. Tato soutěž se letos poprvé konala v Přerově (dříve ZAV Bruntál). Naše družstvo ve složení Tereza Krčová, Marie Domesová a Daniel Hloch se umístilo z 24 družstev na 15. místě. V jednotlivcích se nejlépe umístila Tereza Krčová, která obsadila 24. místo v opise z papírové předlohy s penalizací 50. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme k dosaženému výkonu.

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2014
Žáci prvních ročníků absolvovali od 20.1. do 24. 1. lyžařský a snowboardový kurz. Výcvik probíhal v areálu „SkiTech Kunčice“ cca 200 m od chaty Stará škola, kde jsme byli ubytovaní. Na chatě se nám všem líbilo, areál se čtyřsedačkovou lanovkou byl pro kurz perfektní, ovšem ježdění probíhalo pouze na technickém sněhu.

Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova má nové vedení
První místostarostkou byla zvolena Nikol Srostlíková z Obchodní akademie Prostějov.

Lukáš Pospíšil, žák 2. A, obdržel od autorů programu ZAV, který
slouží k online výuce písemné a elektronické komunikace, dopis

Vážený Lukáši,
vítáme Vás mezi „zavpisáky“ – jen jeden z 800 žáků se cvičeními ZAV vyšplhá díky talentu a píli tak vysoko, že může vyzkoušet systém strojového těsnopisu „ZAVPIS“, náročný na inteligenci a koncentraci, ale umožňující vyšší rychlost psaní při nižší fyzické námaze.
Dalším úspěšným zavpisákem je Daniel Hloch, žák 2. B.
Na oba žáky je škola hrdá.

Celostáního kolo účetní soutěže "Má dáti/dal"
Ve dnech 27. a 28. 1. 2014 se žákyně třídy 4.B Barbora Fedorová a Jana Grulichová zúčastnily celostáního kola účetní soutěže MD/D ve Znojmě. Soutěž se konala na Soukromé vysoké škole Ekonomické.
První den řešili žáci několik na sebe navazujících praktických příkladu a druhý den vyplňovali na počítači teoretický test. Pro žáky i učitele pořádala škola také společenské akce.
Žákyně získaly zkušenosti na velké soutěži a mohly si ověřit své znalosti a schopnosti řešit praktické úkoly z účetnictví. Tyto zkušenosti jim mohou pomoci nejen při přípravě k maturitě z odborných předmětů, ale i v praktickém životě.
Ing. Jana Hýblová

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
V měsíci lednu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce, která se skládala z písemné a ústní části.
V první kategorii (ročníky 1 a 2) se nejlépe umístili Valerie Špicová (1.B), Marie Domesová (2.B) a Petr Kaprál (2.A). Ve druhé kategorii (ročníky 3 a 4) se nejlépe umístili Tomáš Kohoutek (3.B), Petra Kolísková (4.B) a Lukáš Lutera (4.A). Do okresního a krajského kola postupují Valerie Špicová a Tomáš Kohoutek. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Reprezentační ples školy
Maturitní ples Obchodní akademie Prostějov se konal 24. ledna 2014 ve Společenském domě (KaSC) v Prostějově. Maturantům předaly šerpy jejich třídní učitelky a my všichni jim teď držíme palce a přejeme hodně štěstí do finále.
Za přípravu plesu děkujeme žákům, rodičům ze SRPŠ,
Ing. Aleši Michalcovi, sponzorům a všem, kteří pomohli s organizací, připravili program, výzdobu a tombolu.

Veletrh GO a REGIONTOUR
17. ledna se žáci 1.B zúčastnili veletrhu GO a REGIONTOUR, který se konal v Brně. Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály. Protože jsou žáci zaměřeni na cestovní ruch, byla pro ně návštěva veletrhu velkým přínosem.

Beseda „Nástrahy a nebezpečí současného světa“
Dne 8. 1. 2014 se na naší škole konala beseda s poručíkem Františkem Kořínkem. Tématem byly nástrahy a nebezpečí současného světa a diskutovalo se nad problémy dopravy, osobní bezpečnosti, šikany (nejen ve škole), alkoholu, drog a mimo jiné i o nástrahách kyberprostoru. Přednášející upozornil žáky především na snadné zneužití osobních informací v prostředí sociálních sítí.


Archiv zpráv červenec až prosinec 2013
Archiv zpráv leden až červen 2013
Archiv zpráv září až prosinec 2012
Archiv zpráv leden až srpen 2012
Archiv zpráv srpen až prosinec 2011
Archiv zpráv leden až červenec 2011
Archiv zpráv srpen až prosinec 2010
Archiv zpráv leden až červenec 2010
Archiv zpráv září až prosinec 2009