!!! Letos slavíme výročí založení školy !!!

   pozvanka.jpg
skola_web1.jpg skola_web2.jpg skola_web3.jpg skola_web4.jpg

Co nového na naší škole?

Nabídka DVPP
Pro učitele základních škol jsme připravili
nabídku DVPP z oblasti finanční gramotnosti

Exkurze do Prahy, říjen 2014
Každoročně žáci maturitního ročníku navštěvují naše hlavní město. Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Hlavním bodem programu byla exkurze do České národní banky, ale rozhodně jsme si nenechali ujít příležitost zhlédnout i jiná místa. Samozřejmostí byla procházka po Starém Městě a jeho uličkách, vycházka na Petřín s návštěvou petřínské rozhledny. Zrcadlové bludiště sice není ideální místo na bloudění, legrace jsme si užili dost. Čekala nás i návštěva Pražského hradu, Karlova mostu, prohlídka Hradčan, Vyšehradu a Slavína, kde je pohřbeno mnoho slavných osobností. Dalším bodem na seznamu naší výpravy byla mimo jiné Křižíkova fontána. Rozhodně se nám hodily i znalosti cizích jazyků. V centru Prahy narazíte na zahraniční turisty na každém rohu. Jsme rádi, že jsme mohli na vlastní oči spatřit místa úzce spjatá s naší bohatou a slavnou historií a zároveň pobýt v centru moderní evropské metropole.

Fotbalový pohár patří obchodce!
Družstvo fotbalistů obchodní akademie zvítězilo ve fotbalovém turnaji "O pohár Josefa Masopusta". Podařilo se mu tak obhájit loňský triumf.

Šenovský datel 2014
Dne 9. a 10. října 2014 se žáci naší školy ve složení Josef Baroš, Šimon Ziegler (oba 2. A), Lucie Růžičková a Barbora Volná (obě 2. B) zúčastnili soutěže v psaní na klávesnici všemi deseti - Šenovský datel. Ve dvou dnech soutěžili v minutových a desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za chybu. Nejlepšího výsledku dosáhl v soutěži Josef Baroš ze třídy 2. A. V bodovaném čtvrtečním tréninku se umístil na 13. místě s výkonem 316,3 čistých úhozů za minutu a v páteční soutěži ve výsledném bodování desetiminutových opisů pak obsadil v konkurenci 37 soutěžících 19. místo. Žákyně Lucie Růžičková, i když neobsadila přední místo v počtu dosažených úhozů, byla vyhodnocena jako nejpřesnější písařka, protože v opisu s penalizací 10 se jako jediná ze všech soutěžících nedopustila ani jedné chyby. V soutěži družstev se umístili naši žáci z 11 zúčastněných škol na 6. místě.

Beseda s naším absolventem roku 1943
V rámci oslav výročí založení Obchodní akademie Prostějov se 6. 10. 2014 konala beseda žáků 4. ročníků s bývalým absolventem panem Ladislavem Adamíkem. Ten navštěvoval naši školu v letech 1939 – 43, v době okupace naší země, v době pronásledování a perzekuce českého obyvatelstva. Vyprávěl o svých zážitcích ze studentských let, o tom, že vybavení tříd se s dneškem nedá vůbec srovnávat. Tehdy byla například v každé třídě samostatná kamna, ve kterých topil školník, v učebně se učilo až 49 žáků. Učebnice neexistovaly, výuka probíhala systémem přednášek, zkoušky se skládaly vždy za určitou dobu, bylo to podobné jako dnešní vysokoškolské studium. Učební předměty měly podobné názvy jako ty dnešní, ale samozřejmě odlišnou náplň. Maturovalo se z českého jazyka, němčiny, z odborných ekonomických předmětů, především z účetnictví a volitelného cizího jazyka. Pan Adamík maturoval z francouzského jazyka, dokonce si pamatoval přesné zadání této zkoušky. Němčina byla v té době pochopitelně povinná, dokonce se v ní částečně učily i jiné předměty, pan Adamík vzpomínal na učitele, nacistu, který je z tohoto jazyka učil. Vzpomínal i na jiné vyučující, kteří se snažili usnadnit studentům těžkou dobu laskavostí a shovívavostí. Současně vyzdvihoval jejich odbornou stránku, někteří z nich po osvobození působili i na vysokých školách. Studenti se i přes těžkou dobu snažili užívat si života, především se věnovali sportu. Na naší škole se rozvíjela lehká atletika a pan Adamík byl jejím nadšeným vyznavačem. Dokonce několikrát i školu reprezentoval na různých sportovních soutěžích. Díky sportování se dožil úctyhodného věku 90 let v plné fyzické i duševní pohodě, což dokázala i tato beseda. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za návštěvu na jeho, naší škole a za velmi zajímavé vypravování.

Divadelní představení - Maryša
Divadlo různých jmen je pražské divadlo, které představilo inscenaci díla bratří Mrštíků Maryša na pódiu prostějovského divadla. Také studenti Obchodní akademie v Prostějově měli možnost toto představení zhlédnout, a to 2. 10. 2014. Nezvyklou mluvu, již herci užívali, odlehčily kostýmy, které byly jednoduché a výstižné. Oblečení hlavní hrdinky ilustrovalo její situaci – na počátku lehké, bílé šaty a rozpuštěné vlasy, po krátkém soužití s Vávrou se Maryša objeví celá v černém, vlasy pod šátkem a s výrazně nalíčeným obličejem, který má podtrhnout neštěstí, do nějž byla uvržena. Herci dokázali upoutat pozornost studentů a výkony umělců byly podpořeny různými světelnými a zvukovými efekty, ale ty v určitých momentech působily poněkud rušivě. Přesto se jednalo o zdařilé zpracování literární předlohy a všichni diváci odcházeli s příjemným zážitkem z představení.

Krajské kolo EKOTÝM
Dne 30. září 2014 se v prostorách Obchodní akademie Olomouc uskutečnilo krajské kolo soutěže EKOTÝM. Žáci soutěžili v tříčlenných školních týmech ve dvou disciplínách:
• vědomostní multidisciplinární test z oblasti ekonomiky, účetnictví, daňové problematiky, práva, informačních technologií; tým řešil test společně 60 minut,
• druhou disciplínou byla prezentace, kterou si žáci připravili v PowerPointu, na přípravu měli 60 minut a prezentovali 10 minut; téma prezentace – „Jak budete financovat zajištění vlastního bydlení v časovém horizontu 10 let?“. Prezentaci hodnotila komise ve složení pedagogických vedoucích jednotlivých týmů a hostů – Ing. Andrea Štouračová (Krajský úřad Olomouc) a Mgr. Lucie Grundová (Česká spořitelna, a. s., pobočka Olomouc).

Tým Obchodní akademie Prostějov - ve složení Jana Jedličková (4. B), Tereza Krčová (4. B) a Lucie Nevrlová (4. B) obsadil třetí místo.
Foto na facebook.com/oaprostejov

Srdíčkový den
Dne 24. září se čtyři žáci třetích ročníků zúčastnili charitativní prodejní akce „Srdíčkové dny“. Občanské sdružení Život dětem, které akci pořádá, nakupuje z výtěžku sbírky přístrojovou technologii a rehabilitační a zdravotnické pomůcky k usnadnění života dětí, které jsou vážně handicapované a trvale odkázané na celodenní péči svých rodičů.

Beseda
17. září se dívky prvních ročníků zúčastnily besedy s MUDr. Zbořilovou. Paní doktorce velmi děkujeme za přínosnou přednášku, která dívky zaujala.

Světlušky
9. září se žáci naší školy opět zapojili do veřejné sbírky „V září světlušky září“. Vybrané peníze budou použity na stipendia, nákup speciálních pomůcek nebo na platy osobních asistentů pro zdravotně postižené.

CORNY 2014
Studenti naší školy dosáhli 16. září skvělých výsledků na atletických závodech CORNY 2014. Družstvo chlapců se po bojovném výkonu umístilo na výborném 2. místě a našim děvčatům se podařilo obhájit krásné 3. místo. Za dívky soutěžily Renata Fialová, Gabriela Bořilová, Michaela Ontlová, Veronika Vodáková, Veronika Konečná, Marie Lužová, Michaela Černá, Zuzana Ryšavá, Lucie Kučerová, Tereza Frgálová, Karolína Zettlová a Concolino Chiara. Za chlapce bojovali Tomáš Novák, David Trajer, Daniel Žemlička, Kohoutek Tomáš, Michal Pavel, Jan Nejedlý, Šustr Jaroslav, Lukáš Steiner, Bartošek Antonín, Jan Apalovič a Štěpán Michal. Upřímně gratulujeme a všem atletkám i atletům děkujeme za reprezentaci školy a předvedené výkony.

Web Rangers
Je ti 13-15 let? Jsi na netu jako doma? Sdílíš s kámošema fotky a videa? Visíš na sociálních sítích od rána do večera? Chceš se naučit využívat internet bezpečně a sdílet to s dalšími? Více informací na www.webrangers.cz

Co ti brání v podnikání
Dne 9. září 2014 se žáci 3. ročníků zúčastnili akce ICM Prostějov v klubu DUHA s názvem Co ti brání v podnikání. Jednalo se o blok přednášek na téma úspěšného stratu podnikatelské činnosti. Žáci získali od pracovnice Živnostenského úřadu základní informace pro vstup do (živnostenského) podnikání a Informace pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti. Senior konzultant Ing. Petr Měřínský jim představil aktivity Vědeckotechnického parku v Olomouci na podporu inovací a inovačního podnikání v Olomouckém kraji. Dále žákům byl představen program Erasmus pro mladé podnikatele a byly jim představeny příklady dobré praxe. Žáky tato akce jistě motivovala a otevřela jim dveře do podnikatelského světa.

Adaptační kurz prvních ročníků
Na začátku školního roku se noví studenti naší školy seznamovali se svými budoucími spolužáky na adaptačním kurzu. Ukázali, že se umí skvěle bavit i v „čerstvě“ vytvořeném kolektivu. Společně strávený čas patřičně napomohl k lepšímu seznámení a adaptaci na nové školní prostředí. Po celou dobu kurzu panovala výborná atmosféra, kterou nedokázalo překazit ani nepříznivé počasí. To nás donutilo využít bowlingu a her v tělocvičně. Všem prvákům za jejich aktivitu a přístup děkujeme a připojujeme také pochvalu od Mgr. Vlasty Recové, oblastní metodičky primární prevence, jenž byla se svým týmem přítomna po celou dobu kurzu.

Beseda s firmou Scio
Dne 3. září 2014 proběhla na naší škole beseda se zástupcem firmy Scio. Besedy se zúčastnili žáci 4.B, kteří se dozvěděli o druzích přijímacích testů, které společnost Scio připravuje ve spolupráci s některými vysokými školami. Seznámili se s filozofií testů a pravidly hodnocení, dozvěděli se, kde se dají testy absolvovat a za jakých podmínek a kde mohou žáci vyhledat další informace. V závěru si přítomní žáci mohli vyzkoušet ukázkové příklady.


Archiv zpráv leden až červen 2014
Archiv zpráv červenec až prosinec 2013
Archiv zpráv leden až červen 2013
Archiv zpráv září až prosinec 2012
Archiv zpráv leden až srpen 2012
Archiv zpráv srpen až prosinec 2011
Archiv zpráv leden až červenec 2011
Archiv zpráv srpen až prosinec 2010
Archiv zpráv leden až červenec 2010
Archiv zpráv září až prosinec 2009