Aktuality


V roce 2016/17 nabízíme výuku těchto jazyků: 

anglický, německý, španělský, ruský a francouzský

PROCHÁZKA ŠKOLOU

Volby do školské rady 2016

                                                               Úřední hodiny

 ___________________________________________________________________

                                

ZLATÉHO MERKURA TENTOKRÁT ZÍSKALA TŘÍDA 1. B

Nejlepší třída daného pololetí si v den vydání vysvědčení pochutná na skvělém dortu a může se celý další půlrok pyšnit prestižním ocenění. Výjimečná studijní tradice na OA Prostějov samozřejmě měla další pokračování i na konci školního roku 2015/2016. Po dlouhém tříletém vládnutí aktuální 3. A převzala vítěznou štafetu 1. B. V hodnocení zahrnující mnoho studijních hledisek vyhrála jednoznačně, druhé místo patřilo právě obhájcům "trofeje". Studentům 1. B patří velká gratulace!


Beseda O migraci

Studenti prvních ročníků naší školy přivítali v jednom z posledních školních dnů zajímavého hosta. Byl jím politolog Martin Přidal, který pohovořil o tématu, o kterém se v posledním roce ve společnosti mluví neuvěřitelným způsobem – o migraci. Představil nám nejdůležijtější čísla - kolik lidí jsou vlastně uprchlíci, kolik lidí uprchlo ze Sýrie, kolik jich celkem skončilo v zemích Evropské unie a kolik například v Turecku. Pro orientaci v problematice, ke které se vyjadřuje téměř každý je nutné tyto základy znát. Poté jsme mohli slyšet odpověď na nejrůznější mýty, které panují a také autentické zážitky z chorvatsko-srbské hranice, kam se Martin Přidal spolu s dalšími dobrovolníky vypravil pomáhat lidem ohroženým válkou. Součástí besedy byla i projekce fotografií z těchto míst.

Certifikát ESP

Naši studenti získali Certifikát ESP (Entrepreneurial Skills Pass), jenž je vstupenkou do programu JA Firma. Mezinárodní certifikát mají tito žáci: Lenka Zajíčková, Aneta Švecová, Žaneta Purová, Pavlína Králíčková, Aneta Hrubá, Josef Baroš a Michaela Antlová. Gratulujeme!


Jaká je vlastně pravda o drogách?

Na tuto otázku si mohli odpovědět naši žáci 1. až 3. ročníku po absolvování protidrogové přednášky, kterou pro ně uspořádalo Občanské sdružení „Řekni NE drogám  – řekni ANO životu. Dozvěděli se, jaká negativa s sebou užívání drog přináší a proč se jim v životě vyhnout.

Absolvent OA zaměstnán ihned po maturitě

Ke konci školního roku obdržela Obchodní akademie v Prostějově nabídku od poskytovatele účetního a daňového servisu. Jednalo se o práci v účetní kanceláři a brigáda byla určena především pro studenty 3. a 4. ročníků. Jedním ze zájemců byl i čerstvý absolvent naší školy, Lukáš Pospíšil. Před vlastním pohovorem zaslal do kanceláře motivační dopis s životopisem, přiložil certifikát získaný v projektu JA FIRMA a k tomu Europass. Následoval pohovor, při němž si Lukáš vedl také velmi dobře. Svými znalostmi a dovednostmi předčil mnohé vysokoškoláky, kteří se o tutéž práci rovněž ucházeli. Výsledkem je smlouva na 40 hodin měsíčně a to na dobu trvání minimálně 4 měsíce.

NÁVŠTĚVA ČESKÉ SPOŘITELNY

14. a 16. června se uskutečnila exkurze pro žáky třetích ročníků v České spořitelně. Manažerka pobočky, Bc. Iveta Hrišová žáky provedla prostory banky, popsala jakým způsobem je rozdělena klientela banky a jakou filozofii uplatňuje banka ve svém podnikání. Dále je seznámila s historií banky, její současnou situací na bankovním trhu a se základními bankovními produkty. Součástí byla i návštěva centra telefonního bankovnictví, které z Prostějova obsluhuje klienty z celé republiky. Při exkurzi se žáci dozvěděli řadu konkrétních informací z praxe.

Naši prváci se v “davu” neztratili

Dne 6. a 7. června 2016 se žáci naší školy ve složení Jakub Čech a David Zatloukal (oba z 1. A) a Jana Müllerová a Denisa Starostová (obě z 1. B)  zúčastnili již tradičního 9. ročníku soutěže v psaní na klávesnici PC “všemi deseti” – ZAV Ostrava 2016.

Nejlepšího výsledku dosáhl v pondělním bodovaném tréninku z 58 zúčastněných žáků  Jakub Čech, který skončil na 19. místě. V úterní soutěži pak v soutěži jednotlivců nejlépe „zabodoval“  David Zatloukal v opisu s penalizací 100, v němž obsadil ze 67 soutěžících žáků vynikající 13. místo. V opisech s penalizací 10 a 50 se pak umístil na 24. a 25. místě. V  kombinaci za jednotlivé opisy 10, 50 a 100 úhozů za chybu obsadil velmi pěknou 17. příčku se ziskem 8 320 čistých úhozů a odnesl si věcnou cenu. Ale ani ostatní členové družstva se za nejlepším Davidem neztratili a “poprali” se s klávesnicí, jak nejlépe mohli. O tom svědčí soutěž družstev, ve které pak naši žáci obsadili z 22 zúčastněných škol vynikající 8. místo.

Za reprezentaci školy jim patří náš dík.

Obchodní akademie sjížděla Vltavu

Stejně jako každý rok vyjela i letos skupina žáků Obchodní akademie Prostějov zdolávat divoké peřeje Vltavy. Autobus přivezl vodáky až na místo, odkud začínalo jejich vodácké dobrodružství. Startem byl Vyšší Brod a cílem Zlatá Koruna. Zkušení i méně zkušení sportovci se s řekou dokázali poprat a stali se jejím rovnocenným partnerem. Jediným mráčkem nad celým kurzem se stalo počasí. Bohužel déšť zvedal hladiny řek, a proto ani naši studenti neměli lehkou situaci. Často se dostávali domů promočeni deštěm a jeden den dokonce ani nesměli vyjet, neboť byla vyhlášena hrozící povodeň. To však nikomu náladu nezkazilo, protože den využili k návštěvě Českého Krumlova. Největší výzvou se stala již tradiční soutěž „Ulov kačenu a dostaneš pětistovku“. Naštěstí pro vodní ptactvo se nikdo nestal vítězem a nebylo ublíženo ani kachnám ani studentům. Důležité je, že si týden pobytu „na vodě“ dokázali užít žáci i učitelé a s těžkým srdcem se vraceli zpět k učení.


Studenti OA v Olomouckém deníku

Skupinka studentů Obchodní akademie Prostějov nahlédla do zákulisí vzniku novin. Nebyly to noviny ledajaké, ale rovnou nejprodávanější celorepublikový deník! Jeho olomouckou pobočku si prohlédli zájemci o žurnalistiku i ti, kteří jen sem tam něco rádi napíšou. Dozvěděli se, v čem spočívá práce editora a také to, že nejen ráno a před den se v redakci pracuje, ale velmi často i večer či v noci. Důležitá je denní porada a rozdělení práce. Musíme uznat, že najít denně dostatek nových informací a naplnit jimi tolik stránek novin není nic jednoduchého. Jelikož se jedná o studenty ekonomické školy, zajímala je i finanční stránka a zisk, jehož tisk dosahuje. V současnosti nejsou noviny jen v papírové podobě, proto naše skupina viděla i webové stránky a facebook a měla možnost srovnat rozdíly mezi elektronickou a tištěnou podobou novin. Návštěvníci však jen neseděli a neposlouchali, ale bylo jim umožněno prohlédnout si všechna oddělení novin – sportovní, reklamní, editorské  a grafické oddělení, místa, kde pracují redaktoři atd. Exkurze končila zajímavou diskusí na téma, jak moc je důležité vystudovat žurnalistiku, pokud se chcete stát dobrým novinářem. Rozhodnutí už necháme na našich studentech. Děkujeme celému týmu deníku za zajímavé a inspirující setkání!

„Pro Elišku“ zaznělo maturantům naposledy

Začátek a konec hodiny již téměř dvě desetiletí ohlašuje na Obchodní akademii v Prostějově melodie Ludwiga van Beethovena Pro Elišku. Právě tato hudba provázela po čtyři roky i letošní maturanty a koncem dubna jim zazní symbolicky naposled. A zatímco lidé na náměstí se dívají na poslední zvonění jako na nutné zlo, pro žáky 4. ročníků je to jedinečná šance, jak všem ukázat, že stojí na prahu dospělosti a za pár týdnů ukončí své středoškolské vzdělání.

Studenti využijí možnost převléknout se do kostýmů a potrápit své kamarády ve škole, učitele, ale i zcela cizí lidi ve městě. Důležitou součástí této akce je však i pasování třetích ročníků na čtvrťáky. Nezbývá nám, než držet pěsti všem našim maturantům a doufat, že za pár týdnů opustí budovu školy s pocitem, že jejich námaha a vynaložený čas během studia nebyly zbytečné.


| Další strana...
Tyto stránky využívají soubory cookie.